Available courses

Objektorienteeritud programmeerimise algkursus

Selle kursuse teemaks on objekt-orienteeritud programmeerimine. Kursusel osaledes on võimalik saada algteadmised objekt-orienteeritud programmeerimise kohta. Kursus annab vastused küsimustele nagu mis on pärilikkus programmeerimises ning kuidas luua pythonis klassi ning objekti.

Kursus on mõeldud kõigile, kellel on selle teema vastu huvi. Kuigi eeldatakse, et osalejatel on olemas algteadmised pythonist, ei hullu, kui need ka puuduvad. Sissejuhatuses on olemas lingid materjalideni, mis aitavad vajalikud teemad kiiresti selgeks teha.

Sissejuhatus Objekt-orienteeritud programmeerimisse (OOP) Python'i näitel

Lühike ülevaade objektorienteeritud programmeerimisest

Objekt-orienteeritud programmeerimine algajatele