Saadaolevad kursused

  This course concentrates on specifics of the development processes for safety critical systems. It provides an overview of the relevant standards and practices based on examples from avionic, space and automotive domains. Demonstrates a model based development process, means for software verification in the different phases of development and automation of routine manual tasks.


  The details of the cours are available at https://courses.cs.ttu.ee/pages/ITX8301

  Software Engineering MSc thesis process for students with supervisors from TalTech.

  IAIB2x tudengite võti on: IAIB2x  (kus x on õige number, näiteks IAIB27)

  Muud tudengid (kes deklareerivad 6-EAPse aine): ITI0202

  Vabakuulajad: VABA

  Informaatika (IAPM) magistrikava lõputöö seminar

  Erialapraktika informaatika magistriõppe tudengitele

  Erialapraktika eesmärkideks on siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et kinnistada ja täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundid. Toetada ja täiendada üliõpilase olemasolevaid erialaoskusi ning luua võimalused uute oskuste õppimiseks. Tutvustada üliõpilasele ettevõtte/organisatsiooni igapäevatööd, töökorraldust, sisekorraeeskirju, kvaliteedi- ja tööohutusega seonduvaid aspekte. Toetada üliõpilase tööharjumuse, sotsiaalsete hoiakute ja väärtuste kujunemist, oskus nii iseseisvaks tööülesannete täitmiseks kui ka meeskonnas ning pakkuda materjali projektide, uurimus- või lõputöö kirjutamiseks.

  Ainele registreerimisel tuleb sisestada registreerimisvõti kujul aastanumber+semestritähis (S - sügissemester, K - kevadsemestrer), näiteks kevadsemestril 2018 aastal kehtiv võti – 2018K.  Kursuse üldidee on sügavate närvivõrkude rakendamise probleemide ja lahenduste uurimine. Fookuses on arendada kaasaegsete masinõppe probleemide lahendamise oskust, sh vajadusel teaduskirjanduse abil.

  Võti registreerimiseks:
  Päevaõppuritel (tavaõppurid): TAVA
  Kaugõppuritel (sessioonõppurid): KAUG

  The course is for management of practical training and internships for Software Engineering MSc students.

  Loeng: Mats Soomre

  Loengu ettevalmistamiseks palun sul täita Belbini meeskonnarolli profiili küsimustik, et õppida enda ja teiste tugevusi paremini tundma. Huvitavaks teeb just see, et nii leiab ka varjatud tugevused üles. Ja oskame teadvustada ka oma (lubatud) nõrkused.

  Veebis asuv küsimustik saadetakse teile eraldi e-kirjaga. E-kirja saatjaks on admin@belbin.com
  NB! Kui e-kirja küsimustikuga pole tulnud, siis palun vaata üle oma junk/spam kaust, kiri võib olla sattunud sinna!Panen teile südamele, et te ei jätaks vastamist viimasele minutile. Küsimustiku palume kohe ära teha, siis on asi tehtud.

  Küsimustike täitmise taustinfoks:

  • Pärast enesehinnangu küsimustiku täitmist on oluline saata neljale, soovituslikult kuuele inimesele, kes teid meeskonna ja töö vaates hästi tunnevad, kõrvaltvaataja hinnangu küsimustik tagasiside saamiseks. See aitab saada oluliselt täpsema ja põhjalikuma meeskonnarollide profiili aruande.
  • Oluline, et te vastaksite küsimustele nii nagu on, ilma ilustamata, sest pole õigeid ega valesid vastuseid.  
  • Belbini meeskonnarollide mudel on üks maailma tuntumaid ja parimaid käitumiseelistuste analüüsi vahend, mis on aastakümneid kestnud pideva teadusliku uurimistöö tulemus.
  • Belbini abil saab analüüsida iga inimese ja meeskonna kui terviku tugevusi ning lubatud nõrkusi arvestades käitumiseelistuste eripärasid ja panust meeskonda (mõtlemine, suhtlemine, tegutsemine).
  • Saadud aruanded ei anna mingeid hinnanguid "hea" või "halb", vaid annavad võimaluse paremini ära kasutada meie tegelikku potentsiaali läbi tugevuste ja nõrkuste parema mõistmise. Lisaks analüüsile annab Belbin konkreetsed soovitused.

  Related image

  Allikas: luckey_sun/Creative Commons

  Kursus algoritmidest, andmestruktuuridest ja nende keerukuse hindamisest

  Kursusele tuleb registreerida võtmega ja sellest sõltub praktikumi aeg, mis on vastavalt IAIB või IABB tunniplaanile. Registreerumisvõti on:
  IAIB, kui olete informaatika uue õppekava (IAIB) tudeng
  IABB, kui olete äriinfotehnoloogia (IABB) või mõne teise õppekava (sh avatud ülikool, IAPB, IAPM) tudeng


  Aine sisuks on reaalsele kliendile vajaliku IT rakenduse iseseisev spetsifitseerimine, realiseerimine, installeerimine ja dokumenteerimine, tehes seda ca 5-10 inimesest koosneva meeskonnana 12 nädala jooksul. Meeskonnaliikmetelt eeldatakse projekti käigus tööpanust vähemalt kaks päeva nädalas.
  Meeskond peab oma tööjaotuse ise organiseerima, looma vajaliku töökeskkonna ja infrastruktuuri. Projekti tegemise ajal toimuvad regulaarsed iganädalased koosolekud, kus osalevad konsultandi rollis õppejõud ja tellija esindaja.
  Meeskond ja iga üksik tudeng peab jooksvalt ja avalikult tööprotsessi dokumenteerima, sisestades projekti veebilehele, blogisse või sotsiaalmeedia-lehele progressiraporti ja oma tööde ülevaate vähemalt kord nädalas.

  Kursusele registreerimiseks palun sisestada registreerimisvõti kujul Ainekood_AastaSemestritähis.

  Näiteks erialaprialktika aine IDU135P kevadsemestril 2019a. sooritamiseks kasutage registreerimis võti IDU135P_2019K (kõik tähed on suured). 

  This course concentrates on specifics of the development processes for safety critical systems. It provides an overview of the relevant standards and practices based on examples from avionic, space and automotive domains. Demonstrates a model based development process, means for software verification in the different phases of development and automation of routine manual tasks.


  Erialapraktika informaatika magistriõppe tudengitele

  Erialapraktika eesmärkideks on siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et kinnistada ja täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundid. Toetada ja täiendada üliõpilase olemasolevaid erialaoskusi ning luua võimalused uute oskuste õppimiseks. Tutvustada üliõpilasele ettevõtte/organisatsiooni igapäevatööd, töökorraldust, sisekorraeeskirju, kvaliteedi- ja tööohutusega seonduvaid aspekte. Toetada üliõpilase tööharjumuse, sotsiaalsete hoiakute ja väärtuste kujunemist, oskus nii iseseisvaks tööülesannete täitmiseks kui ka meeskonnas ning pakkuda materjali projektide, uurimus- või lõputöö kirjutamiseks.

  Ainele registreerimisel tuleb sisestada registreerimisvõti kujul aastanumber+semestritähis (S - sügissemester, K - kevadsemestrer), näiteks kevadsemestril 2018 aastal kehtiv võti – 2018K.  Erialapraktika informaatika bakalaureuseõppe tudengitele

  Erialapraktika eesmärkideks on siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et kinnistada ja täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundid. Toetada ja täiendada üliõpilase olemasolevaid erialaoskusi ning luua võimalused uute oskuste õppimiseks. Tutvustada üliõpilasele ettevõtte/organisatsiooni igapäevatööd, töökorraldust, sisekorraeeskirju, kvaliteedi- ja tööohutusega seonduvaid aspekte. Toetada üliõpilase tööharjumuse, sotsiaalsete hoiakute ja väärtuste kujunemist, oskus nii iseseisvaks tööülesannete täitmiseks kui ka meeskonnas ning pakkuda materjali projektide, uurimus- või lõputöö kirjutamiseks.

  Ainele registreerimisel tuleb sisestada registreerimisvõti kujul aastanumber+semestritähis (S - sügissemester, K - kevadsemestrer), näiteks sügissemestril 2019 aastal kehtiv võti – 2019S.

  NB! Praktika plaan peab olema esitatud ja kinnitatud enne praktikale asumist
  On äriinfotehnoloogia magistriõppekava magistritöö osa, kus aidatakse üliõpilastel magistritöö kavandada ning õpetatakse kuidas erialase kirjanduse abil hinnata antud kava sobivust ja tugevust.   

  Aine eesmärgiks on teha üldine sissejuhatus küberturbesse ja sellega seonduvatesse teemadesse. 

  Ainekava on leitav aadressilt http://ois.ttu.ee/aine/ITI0103.

  Sobib ka aine "ITX0040 - Andmeturve" deklareerijatele.

  Erialapraktika informaatika magistriõppe tudengitele

  Erialapraktika eesmärkideks on siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et kinnistada ja täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundid. Toetada ja täiendada üliõpilase olemasolevaid erialaoskusi ning luua võimalused uute oskuste õppimiseks. Tutvustada üliõpilasele ettevõtte/organisatsiooni igapäevatööd, töökorraldust, sisekorraeeskirju, kvaliteedi- ja tööohutusega seonduvaid aspekte. Toetada üliõpilase tööharjumuse, sotsiaalsete hoiakute ja väärtuste kujunemist, oskus nii iseseisvaks tööülesannete täitmiseks kui ka meeskonnas ning pakkuda materjali projektide, uurimus- või lõputöö kirjutamiseks.

  Ainele registreerimisel tuleb sisestada registreerimisvõti kujul aastanumber+semestritähis (S - sügissemester, K - kevadsemestrer), näiteks kevadsemestril 2018 aastal kehtiv võti – 2018K.  Related image

  Allikas: luckey_sun/Creative Commons

  Kursus algoritmidest, andmestruktuuridest ja nende keerukuse hindamisest

  Kursuse registreerimisvõti on õpperühma nimi suurte tähtedega. Ülesannete tähtajad sõltuvad teie rühma praktikumide tundide ajast tunniplaanis.

  MSc Seminar 2

  THIS SITE IS OBSOLETE AND WILL CLOSE SOON!

  From now on the internship registration is performed at moodle.taltech.ee 

  Software Engineering MSc thesis process for students with supervisors from TalTech.

  Informaatika bakalaureusetudengite eriala tutvustav ja õppimist toetav keskkond.

  Kursuse ligipääsu võtmeks on teie õppegrupi nimi suurte tähtedega.

  Aine põhieesmärk on anda kogemus projekti realiseerimisest startup-rezhiimis ilma otsese tellijata kasutades agiilseid arendusmetoodikaid.

  K


  Ülevaade digitaalsüsteemidest ja disaini põhietappidest. Loogikafunktsioonide süsteemide teisendamine, optimeerimine ja realiseerimine ette antud tehnoloogiat kasutades. Mäluga süsteemid ning juht- ja operatsioonautomaadid, nende teisendamine, optimeerimine ja realiseerimine. Digitaalsüsteemide arhitektuuride projekteerimine ja optimeerimine. Arvusüsteemid, esitamine digitaalsüsteemides. Peamiste aritmeetikaoperatsioonide ja -algoritmide realiseerimine digitaalsüsteemina. Ülevaade digitaalsüsteemide modelleerimise alustest. Tutvumine riistvara kirjelduskeelega VHDL, selle kasutamine digitaalsüsteemide modelleerimisel.