Saadaolevad kursused

  The course is for management of practical training and internships for Software Engineering MSc students.

  Software Engineering MSc thesis process for students with supervisors from TalTech.

  Kursusele registreerimiseks palun sisestada registreerimisvõti kujul Ainekood_AastaSemestritähis.

  Näiteks erialaprialktika aine IDU135P kevadsemestril 2019a. sooritamiseks kasutage registreerimis võti IDU135P_2019K (kõik tähed on suured). 

  This course concentrates on specifics of the development processes for safety critical systems. It provides an overview of the relevant standards and practices based on examples from avionic, space and automotive domains. Demonstrates a model based development process, means for software verification in the different phases of development and automation of routine manual tasks.


  Erialapraktika informaatika magistriõppe tudengitele

  Erialapraktika eesmärkideks on siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et kinnistada ja täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundid. Toetada ja täiendada üliõpilase olemasolevaid erialaoskusi ning luua võimalused uute oskuste õppimiseks. Tutvustada üliõpilasele ettevõtte/organisatsiooni igapäevatööd, töökorraldust, sisekorraeeskirju, kvaliteedi- ja tööohutusega seonduvaid aspekte. Toetada üliõpilase tööharjumuse, sotsiaalsete hoiakute ja väärtuste kujunemist, oskus nii iseseisvaks tööülesannete täitmiseks kui ka meeskonnas ning pakkuda materjali projektide, uurimus- või lõputöö kirjutamiseks.

  Ainele registreerimisel tuleb sisestada registreerimisvõti kujul aastanumber+semestritähis (S - sügissemester, K - kevadsemestrer), näiteks kevadsemestril 2018 aastal kehtiv võti – 2018K.  Erialapraktika informaatika magistriõppe tudengitele

  Erialapraktika eesmärkideks on siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et kinnistada ja täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundid. Toetada ja täiendada üliõpilase olemasolevaid erialaoskusi ning luua võimalused uute oskuste õppimiseks. Tutvustada üliõpilasele ettevõtte/organisatsiooni igapäevatööd, töökorraldust, sisekorraeeskirju, kvaliteedi- ja tööohutusega seonduvaid aspekte. Toetada üliõpilase tööharjumuse, sotsiaalsete hoiakute ja väärtuste kujunemist, oskus nii iseseisvaks tööülesannete täitmiseks kui ka meeskonnas ning pakkuda materjali projektide, uurimus- või lõputöö kirjutamiseks.

  Ainele registreerimisel tuleb sisestada registreerimisvõti kujul aastanumber+semestritähis (S - sügissemester, K - kevadsemestrer), näiteks kevadsemestril 2018 aastal kehtiv võti – 2018K.  Erialapraktika informaatika magistriõppe tudengitele

  Erialapraktika eesmärkideks on siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et kinnistada ja täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundid. Toetada ja täiendada üliõpilase olemasolevaid erialaoskusi ning luua võimalused uute oskuste õppimiseks. Tutvustada üliõpilasele ettevõtte/organisatsiooni igapäevatööd, töökorraldust, sisekorraeeskirju, kvaliteedi- ja tööohutusega seonduvaid aspekte. Toetada üliõpilase tööharjumuse, sotsiaalsete hoiakute ja väärtuste kujunemist, oskus nii iseseisvaks tööülesannete täitmiseks kui ka meeskonnas ning pakkuda materjali projektide, uurimus- või lõputöö kirjutamiseks.

  Ainele registreerimisel tuleb sisestada registreerimisvõti kujul aastanumber+semestritähis (S - sügissemester, K - kevadsemestrer), näiteks kevadsemestril 2018 aastal kehtiv võti – 2018K.  Ained ITI0210 (IAIB õppekava)/ITI0055 (IAPB õppekava)

  Wiki: http://lambda.ee/wiki/Iti0210

  On äriinfotehnoloogia magistriõppekava magistritöö osa, kus aidatakse üliõpilastel magistritöö kavandada ning õpetatakse kuidas erialase kirjanduse abil hinnata antud kava sobivust ja tugevust.   

  Aine eesmärgiks on teha üldine sissejuhatus küberturbesse ja sellega seonduvatesse teemadesse. 

  Ainekava on leitav aadressilt http://ois.ttu.ee/aine/ITI0103.

  Sobib ka aine "ITX0040 - Andmeturve" deklareerijatele.

  Software Engineering MSc thesis process for students with supervisors from TalTech.

  Erialapraktika informaatika magistriõppe tudengitele

  Erialapraktika eesmärkideks on siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et kinnistada ja täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundid. Toetada ja täiendada üliõpilase olemasolevaid erialaoskusi ning luua võimalused uute oskuste õppimiseks. Tutvustada üliõpilasele ettevõtte/organisatsiooni igapäevatööd, töökorraldust, sisekorraeeskirju, kvaliteedi- ja tööohutusega seonduvaid aspekte. Toetada üliõpilase tööharjumuse, sotsiaalsete hoiakute ja väärtuste kujunemist, oskus nii iseseisvaks tööülesannete täitmiseks kui ka meeskonnas ning pakkuda materjali projektide, uurimus- või lõputöö kirjutamiseks.

  Ainele registreerimisel tuleb sisestada registreerimisvõti kujul aastanumber+semestritähis (S - sügissemester, K - kevadsemestrer), näiteks kevadsemestril 2018 aastal kehtiv võti – 2018K.  MSc Seminar 2

  The course is for management of practical training and internships for Software Engineering MSc students.

  Software Engineering MSc thesis process for students with supervisors from TalTech.

  Informaatika bakalaureusetudengite eriala tutvustav ja õppimist toetav keskkond.

  Kursuse ligipääsu võtmeks on teie õppegrupi nimi suurte tähtedega.

  Aine põhieesmärk on anda kogemus projekti realiseerimisest startup-rezhiimis ilma otsese tellijata kasutades agiilseid arendusmetoodikaid.

  K


  Kursuse käigus õpitakse tundma ja kasutama relatsioonilisi ja mitterelatsioonilisi andmemudeleid ja andmebaase, päringukeeli, andmevahetuse standardeid, andmebaasirakenduste arhitektuuri ja disaini mustreid ning andmebaasirakenduste projekteerimist ja arendamist.

  Ülevaade digitaalsüsteemidest ja disaini põhietappidest. Loogikafunktsioonide süsteemide teisendamine, optimeerimine ja realiseerimine ette antud tehnoloogiat kasutades. Mäluga süsteemid ning juht- ja operatsioonautomaadid, nende teisendamine, optimeerimine ja realiseerimine. Digitaalsüsteemide arhitektuuride projekteerimine ja optimeerimine. Arvusüsteemid, esitamine digitaalsüsteemides. Peamiste aritmeetikaoperatsioonide ja -algoritmide realiseerimine digitaalsüsteemina. Ülevaade digitaalsüsteemide modelleerimise alustest. Tutvumine riistvara kirjelduskeelega VHDL, selle kasutamine digitaalsüsteemide modelleerimisel.

  Related image

  Allikas: luckey_sun/Creative Commons

  Kursus algoritmidest, andmestruktuuridest ja nende keerukuse hindamisest

  Kursuse registreerimisvõti on õpperühma nimi suurte tähtedega. Ülesannete tähtajad sõltuvad teie rühma praktikumide tundide ajast tunniplaanis.