Available courses

  Kursusele registreerimiseks palun sisestada registreerimisvõti kujul Ainekood_AastaSemestritähis.

  Näiteks erialaprialktika aine IDU135P kevadsemestril 2019a. sooritamiseks kasutage registreerimis võti IDU135P_2019K (kõik tähed on suured). 

  This course concentrates on specifics of the development processes for safety critical systems. It provides an overview of the relevant standards and practices based on examples from avionic, space and automotive domains. Demonstrates a model based development process, means for software verification in the different phases of development and automation of routine manual tasks.


  Erialapraktika informaatika magistriõppe tudengitele

  Erialapraktika eesmärkideks on siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et kinnistada ja täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundid. Toetada ja täiendada üliõpilase olemasolevaid erialaoskusi ning luua võimalused uute oskuste õppimiseks. Tutvustada üliõpilasele ettevõtte/organisatsiooni igapäevatööd, töökorraldust, sisekorraeeskirju, kvaliteedi- ja tööohutusega seonduvaid aspekte. Toetada üliõpilase tööharjumuse, sotsiaalsete hoiakute ja väärtuste kujunemist, oskus nii iseseisvaks tööülesannete täitmiseks kui ka meeskonnas ning pakkuda materjali projektide, uurimus- või lõputöö kirjutamiseks.

  Ainele registreerimisel tuleb sisestada registreerimisvõti kujul aastanumber+semestritähis (S - sügissemester, K - kevadsemestrer), näiteks kevadsemestril 2018 aastal kehtiv võti – 2018K.  Erialapraktika informaatika magistriõppe tudengitele

  Erialapraktika eesmärkideks on siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et kinnistada ja täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundid. Toetada ja täiendada üliõpilase olemasolevaid erialaoskusi ning luua võimalused uute oskuste õppimiseks. Tutvustada üliõpilasele ettevõtte/organisatsiooni igapäevatööd, töökorraldust, sisekorraeeskirju, kvaliteedi- ja tööohutusega seonduvaid aspekte. Toetada üliõpilase tööharjumuse, sotsiaalsete hoiakute ja väärtuste kujunemist, oskus nii iseseisvaks tööülesannete täitmiseks kui ka meeskonnas ning pakkuda materjali projektide, uurimus- või lõputöö kirjutamiseks.

  Ainele registreerimisel tuleb sisestada registreerimisvõti kujul aastanumber+semestritähis (S - sügissemester, K - kevadsemestrer), näiteks kevadsemestril 2018 aastal kehtiv võti – 2018K.  Erialapraktika informaatika magistriõppe tudengitele

  Erialapraktika eesmärkideks on siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et kinnistada ja täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundid. Toetada ja täiendada üliõpilase olemasolevaid erialaoskusi ning luua võimalused uute oskuste õppimiseks. Tutvustada üliõpilasele ettevõtte/organisatsiooni igapäevatööd, töökorraldust, sisekorraeeskirju, kvaliteedi- ja tööohutusega seonduvaid aspekte. Toetada üliõpilase tööharjumuse, sotsiaalsete hoiakute ja väärtuste kujunemist, oskus nii iseseisvaks tööülesannete täitmiseks kui ka meeskonnas ning pakkuda materjali projektide, uurimus- või lõputöö kirjutamiseks.

  Ainele registreerimisel tuleb sisestada registreerimisvõti kujul aastanumber+semestritähis (S - sügissemester, K - kevadsemestrer), näiteks kevadsemestril 2018 aastal kehtiv võti – 2018K.  Ained ITI0210 (IAIB õppekava)/ITI0055 (IAPB õppekava)

  Wiki: http://lambda.ee/wiki/Iti0210

  On äriinfotehnoloogia magistriõppekava magistritöö osa, kus aidatakse üliõpilastel magistritöö kavandada ning õpetatakse kuidas erialase kirjanduse abil hinnata antud kava sobivust ja tugevust.   

  Aine eesmärgiks on teha üldine sissejuhatus küberturbesse ja sellega seonduvatesse teemadesse. 

  Ainekava on leitav aadressilt http://ois.ttu.ee/aine/ITI0103.

  Sobib ka aine "ITX0040 - Andmeturve" deklareerijatele.

  Software Engineering MSc thesis process for students with supervisors from TalTech.

  Erialapraktika informaatika magistriõppe tudengitele

  Erialapraktika eesmärkideks on siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et kinnistada ja täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundid. Toetada ja täiendada üliõpilase olemasolevaid erialaoskusi ning luua võimalused uute oskuste õppimiseks. Tutvustada üliõpilasele ettevõtte/organisatsiooni igapäevatööd, töökorraldust, sisekorraeeskirju, kvaliteedi- ja tööohutusega seonduvaid aspekte. Toetada üliõpilase tööharjumuse, sotsiaalsete hoiakute ja väärtuste kujunemist, oskus nii iseseisvaks tööülesannete täitmiseks kui ka meeskonnas ning pakkuda materjali projektide, uurimus- või lõputöö kirjutamiseks.

  Ainele registreerimisel tuleb sisestada registreerimisvõti kujul aastanumber+semestritähis (S - sügissemester, K - kevadsemestrer), näiteks kevadsemestril 2018 aastal kehtiv võti – 2018K.  MSc Seminar 2

  The course is for management of practical training and internships for Software Engineering MSc students.

  Software Engineering MSc thesis process for students with supervisors from TalTech.

  Informaatika bakalaureusetudengite eriala tutvustav ja õppimist toetav keskkond.

  Kursuse ligipääsu võtmeks on teie õppegrupi nimi suurte tähtedega.

  Aine põhieesmärk on anda kogemus projekti realiseerimisest startup-rezhiimis ilma otsese tellijata kasutades agiilseid arendusmetoodikaid.

  K


  Kursuse käigus õpitakse tundma ja kasutama relatsioonilisi ja mitterelatsioonilisi andmemudeleid ja andmebaase, päringukeeli, andmevahetuse standardeid, andmebaasirakenduste arhitektuuri ja disaini mustreid ning andmebaasirakenduste projekteerimist ja arendamist.

  Ülevaade digitaalsüsteemidest ja disaini põhietappidest. Loogikafunktsioonide süsteemide teisendamine, optimeerimine ja realiseerimine ette antud tehnoloogiat kasutades. Mäluga süsteemid ning juht- ja operatsioonautomaadid, nende teisendamine, optimeerimine ja realiseerimine. Digitaalsüsteemide arhitektuuride projekteerimine ja optimeerimine. Arvusüsteemid, esitamine digitaalsüsteemides. Peamiste aritmeetikaoperatsioonide ja -algoritmide realiseerimine digitaalsüsteemina. Ülevaade digitaalsüsteemide modelleerimise alustest. Tutvumine riistvara kirjelduskeelega VHDL, selle kasutamine digitaalsüsteemide modelleerimisel.

  Related image

  Allikas: luckey_sun/Creative Commons

  Kursus algoritmidest, andmestruktuuridest ja nende keerukuse hindamisest

  Kursuse registreerimisvõti on õpperühma nimi suurte tähtedega. Ülesannete tähtajad sõltuvad teie rühma praktikumide tundide ajast tunniplaanis.

  Kursusele registreerumisel registreeruge kohe praktikumi rühma, mis on eraldi tegevusena kursuse esimesel nädalal. Kõik ÕISis deklareerimata ja tähtajaks rühma mitte registreerunud osaliste registreerimine tühistatakse.

  Uue teema valimiseks muuda profiilis eelistatud teemaks "Theme1". Vt altpoolt juhendit

  To use the new theme, change the theme in the profile to "Theme1". Check the instructions below.


  Vana kujundusega / old theme

  Ava profiil / open profile:

  old_profile

  Profiili muutmine / edit profile:

  old_edit_profile

  Kujunduse vahetamine (vali Theme1) / Theme switching (choose Theme1):

  old_theme_switching


  Uue kujundusega / new theme

  Ava profiil / open profile:

  new_profile

  Profiili muutmine / edit profile:

  new_edit_profile

  Kujunduse vahetamine (vali Mirage) / Theme switching (choose Mirage):

  new_theme_switching

  Kursusele registreerumisel registreeruge kohe praktikumi rühma, mis on eraldi tegevusena kursuse esimesel nädalal. Kõik ÕISis deklareerimata ja tähtajaks rühma mitte registreerunud osaliste registreerimine tühistatakse.

  Algoritmid ja andmestruktuurid. Eesti keeles, sügissemestril.

  Aine eesmärk on õpetada objektorienteeritud progemist, mis on oluliseim viis komplekssete infosüsteemide disainimiseks ja progemiseks.


  Kursus, milles katsetavad keskkonna võimalusi HTK töötajad

  Software Engineering MSc thesis process for students with supervisors from TUT.