Aine põhieesmärk on anda kogemus projekti realiseerimisest startup-rezhiimis ilma otsese tellijata kasutades agiilseid arendusmetoodikaid.

K