Aine eesmärgiks on teha üldine sissejuhatus küberturbesse ja sellega seonduvatesse teemadesse. 

Ainekava on leitav aadressilt http://ois.ttu.ee/aine/ITI0103.

Sobib ka aine "ITX0040 - Andmeturve" deklareerijatele.