Related image

Allikas: luckey_sun/Creative Commons

Kursus algoritmidest, andmestruktuuridest ja nende keerukuse hindamisest

Kursuse registreerimisvõti on õpperühma nimi suurte tähtedega. Ülesannete tähtajad sõltuvad teie rühma praktikumide tundide ajast tunniplaanis.