Stiilivigade näitamine IntelliJ’s

Lisame IntelliJ-sse Checkstyle-IDEA nimelise laienduse (plugin), mis kontrollib koodi juba kirjutamise ajal.

Samm 1: Seaded

Avage seaded:

../_images/checkstyle_1_file_settings.png

Samm 2: Plugins menüü

Avage vasakult Plugins menüü (punase noolega märgistatud):

../_images/checkstyle_2_plugins.png

Klikkige all oleval „Browse repositories..“ nuppu (punase noolega märgistatud)

Samm 3: Otsige õige plugin üles

Avaneb laienduste valikuga aken:

../_images/checkstyle_3_install.png

Joonisel märgistatud numbrid:

  1. kirjutage otsingulahtrisse „checkstyle“

  2. valige nimekirjast „Checkstyle-IDEA“

  3. klikkige „Install“ nupul

Samm 4: IntelliJ restart

Vajutage „Restart IntelliJ IDEA“ nuppu.

../_images/checkstyle_4_restart.png

Samm 5: Checkstyle seaded

Avage uuesti seaded (File -> Settings).

Kirjutage vasakule üles otsingulahtrisse „checkstyle“. Seejärel näidatakse teile vasakul vaid seda osa menüüst, mis sisaldab otsisõna.

../_images/checkstyle_5_settings.png

Valige Other Settings -> Checkstyle.

Samm 6: Aine konfiguratsioon

Vaikimsi kaasas olev seadistus on liiga karm. Kasutame ITI0011 aines määratud seadistust.

../_images/checkstyle_6_new_conf.png
Joonisel tähistatud numbrid:
  1. vajutage paremal rohelise „+“ märgi peal, avaneb uus aken

  2. Uues aknas kirjutage uue seadistuse nimetus

  3. Vajutage „Browse“ ja otsige üles ainega seotut XML-faili (saate ained.ttu.ee -> 1. nädal -> iti0011.xml alla laadida).

Vajutage „Next“ ja sulgele aken.

Samm 7: Aktiveerimine

Peale konfiguratsiooni lisamist tuleb see ka aktiveerida.

../_images/checkstyle_7_activate.png

Selleks märgistage valikuruut loodud seadistuse ees (joonisel punane ring ümber tehtud).

Samm 8: Näidis

Näide koodist:

../_images/checkstyle_8_example.png

main meetodil on args parameetri kirjeldus puudu. Seepärast on selle taust esile toodud teise värviga.

hello meetodil on kogu javadoc puudu. public võtmesõna on punase kirjaga. Kui sellele hiirega peale liikuda, antakse ka vastav teade, et javadoc on puudu.