Pythoni ja Java võrdlus

Sellel lehel on välja toodud mõned võrdlused Pythoni ja Java programmeerimiskeele vahel. See võib aidata neid, kes on eelnevalt Pythoniga kokku puutunud ning tahaksid nüüd õppida Java keelt.