Sõnastik - Kujutis

Kirjeldus

Kujutise andmetüüp lubab hoiustada erinevaid elemente võtme - väärtuste paaridena. Javas on ka võimalik (ning rangelt soovituslik) kujutise loomisel määrata tema võtme ning väärtuste objekti tüübid.

Python

Java

Sõnastik

Kujutis

dict = {
  key1: value1,
  key2: value2
}
Map dict = new Hashmap();
dict.put(key1, value1);
dict.put(key1, value1);

Elementide sisestamine

dict = {}
dict["hello"] = "world"
dict["three"] = 3

dict["hello"] # => world
Map dict = new Hashmap();
dict.put("hello", "world");
dict.put("three", 3);

dict.get("hello"); // => world

Elementide kättesaamine

dict = {
  "hello": "world",
  "three": 3
}

    dict[„hello“] # => world

Map dict = new Hashmap();
dict.put("hello", "world");
dict.put("three", 3);

    dict.get(„hello“); // => world

Võtme-väärtuse paari eemaldamine

dict = {
  "hello": "world",
  "three": 3
}

del dict["hello"]
Map dict = new Hashmap();
dict.put("hello", "world");
dict.put("three", 3);

dict.remove("hello");

Võtme olemasolu kontrollimine

dict = {
  "hello": "world",
  "three": 3
}

print("hello" in dict.keys()) # => True
Map dict = new Hashmap();
dict.put("hello", "world");
dict.put("three", 3);

dict.containsKey("hello") // => true

Objekitüüpide määramine

Python lubab alati sõnastikku igat tüüpi objekte lisada.

Map<String, String> dict = new Hashmap();
// dict-i saab lisada vaid String tüüpi key-value paare.
dict.put("hello", "world");
dict.put("three", "3");