Giti kasutamine PyCharmis

Siin juhendis eeldatakse, et teil on Giti salv loodud. Kui see pole tehtud, siis juhend on siin: Giti kasutamine TTÜs.

Andmete import vanemast versioonist

Kui käivitate PyCharmi (uue versiooni) esimest korda, pakub ta importida vanu seadeid eelmisest installatsioonist:

_images/pycharm_git_s1_import.png

Kui te eelnevalt PyCharmi pole kasutanud, siis pole vahet, mida siin valida

Tingimustega nõustumine

Seejärel tuleb nõustuda kasutustingimustega:

_images/pycharm_git_s2_agree.png

Litsents

Peate sisestama PyCharmi litsentsi andmed. TTÜ arvutklassides valige “License server”. Seejärel peaks serveri aadress ise ilmuma. Kui ei ilmu, kirjutage http://license1.intra.ttu.ee:1111

_images/pycharm_git_s3_license.png

Kui kasutate oma arvutit, siis sisestage kas litsentsikood, mis teile ttu.ee-meilile saadeti või valige “Evaluate for free”.

Seaded

PyCharm pakub teile võimalust seadistada väljanägemist:

_images/pycharm_git_s4_configuration.png

Vaikimisi seaded sobivad. Neid saab hiljem alati muuta.

Welcome aken

_images/pycharm_git_s5_welcome.png

Uus projekt Gitist

Loome uue projekti oma gitlab salvest:

_images/pycharm_git_s6_git.png

Giti salve asukoht

Määrake oma salve asukoht. See on kujul: https://UNIID@gitlab.cs.ttu.ee/UNIID/iti0102-2018.git

UNIID asenda oma Uni-ID-ga.

_images/pycharm_git_s7_git_url.png

Te võite oma salve asukoha kopeerida ka gitlab keskkonnast:

_images/gitlab_repo_url.png

Salve kättesaadavuse testimine

Kui olete salve asukoha sisestanud, vajutage “Test” nuppu. Teilt küsitakse kasutajanime ja parooli:

_images/pycharm_git_s8_pw.png

Kui salv on kättesaadav, peaksite saama vastava teate:

_images/pycharm_git_s9_test_success.png

Projekti avamine

Kui olete giti salve kättesaadavuse ära testinud ning vajutanud nuppu “Clone”, saate vastlaetud projekti avada:

_images/pycharm_git_s10_open.png

Kausta loomine

Iga ülesanne algkursuse aines läheb eraldi kausta. Kausta nimi on näidatud ülesande juures. Kõige esimene ülesanne läheb näiteks kausta EX01A. Suured ja väikesed tähed on erinevad! Arvatavasti on praktikumiülesande kaust umbes selline pr01_hello. All pildinäited on EX01A näitega.

Kaust looge projekt nime peal parema hiire klikiga, sealt New -> Directory:

_images/pycharm_git_s10_1_new_directory.png

Kausta nimeks läheb EX01A:

_images/pycharm_git_s10_2_directory_name.png

Faili loomine

Ülesande lahendus läheb faili. Ülesande tekstis on kirjas, mis on faili nimi. Esimese ülesande faili nimi on hello.py. Ehk siis täpsemalt paikneb esimese ülesande lahendus EX01A/hellp.py failis.

Nüüd loome kausta sisse faili (ehk siis ülesande sisse lahenduse). Paren hiire klikk kausta EX01A peal, sealt New -> Python File:

_images/pycharm_git_s10_3_new_file.png

Paneme faili nimeks hello. Tähelepanu, faililaiend .py lisatakse automaatselt!

_images/pycharm_git_s10_4_file_name.png

Faili ettevalmistamine (add) Giti lisamiseks

Kui loote faili, küsib PyCharm teilt, kas soovite selle ette valmistada Giti lisamiseks. Mõistlik on siin vastata positiivselt.

_images/pycharm_git_s10_5_git_add.png

Faili üleslaadimine Giti

Selleks, et tehtud muudatus jõuaks gitlab serverisse (ja automaattester seda hinnata saaks), tuleb täita kaks sammu: commit ja push.

Kausta peal parem hiire klikk -> Git -> Commit directory...:

_images/pycharm_git_s11_git_commit.png

Avaneb dialoog, kus saab eelvaadelda üleslaetavat koodi:

_images/pycharm_git_s12_commit_dialog.png
Tasuks järgida selliseid asju:
  • üleval vasakul on failide nimekiri, mis üleslaadimisele lähevad. Mõistlik oleks laadida vaid vajalikud py-failid. Kõiksugu PyCharm konfiguratsioonifailid jms võib tekitada segadust. Teisest küljest, kui kasutate kooliarvutit ja koduarvutit kordamööda, on võib-olla mõistlik ka PyCharmi konfiguratsioon Giti panna.
  • Commit Message võiks olla mõistlik. Me otseselt seda ei jälgi. Samas on hea ennast harjutada mõistlikke kommentaare lisama.
  • Check TODO “linnukese” võite maha võtta - kui see on peal, siis iga “TODO” koodis annab hoiatuse. Sellel ei ole väga mõtet (aga see otseselt ka ei sega)
  • Commit nupu noolekesest valida Commit and Push

Giti seaded

Kui te veel pole seda sammu täitnud, siis küsitakse teilt nime ja emaili:

_images/pycharm_git_s13_set_conf.png

Failide üleslaadimine (push)

Lõpuks kuvatakse viimane samm (push). Seal vajutage lihtsalt Push:

_images/pycharm_git_s14_push_dialog.png